در سی و یکم اوت ۱۹۰۷ میلادی، سه قرارداد میان نمایندگان انگلستان و روسیه در سن‌پترزبورک به امضا رسید. در قرارداد نخست، افغانستان در حوزۀ نفوذ انگلستان و در قرارداد دوم، تبت در حوزۀ نفوذ روسیه قرار گرفت. بر اساس قرارداد سوم نیز، ایران به سه بخش تقسیم شد؛ بخش شمالی، منطقۀ نفوذ روسیه، بخش جنوبی، منطقة نفوذ انگلستان و بخش مرکزی، حدفاصل میان مناطق نفوذ بریتانیا و روس شناخته شد. در مجموعۀ حاضر چگونگی انعقاد قرارداد ۱۹۰۷ درخصوص ایران و بازتاب خارجی آن بررسی می‌گردد. کتاب حاضر جلد نخست از مجموعۀ «هزار و نهصد و هفت…» و حاوی دو بخش است: در بخش نخست، طی مقدمه‌ای مشروح، ابعاد مختلف بخش مرتبط با ایران در قرارداد ۱۹۰۷، به ویژه مسائل بین‌المللی آن، در چشم‌اندازی کلی ترسیم شده است. در بخش دوم نیز اسناد مربوطه به همراه نقشه‌های ایران قبل و بعد از انعقاد قرارداد مذکور و تعیین مناطق نفوذ روس و انگلیس، و هم‌چنین تصاویر شخصیت‌های تاثیرگذار در قرارداد ۱۹۰۷ ارائه شده است.

روی جلد1907اول 001

‏سرشناسه : حسن‌نیا، محمد، ‏‫۱۳۵۴ – ‏
‏عنوان و نام پديدآور : قرارداد ۱۹۰۷ به روايت اسناد وزارت‌ امور‌ خارجه ايران/ زیر نظر حبیب‌اله اسماعیلی؛ مولفان محمد حسن‌نیا، علی ططری.
‏مشخصات نشر : تهران: ‏‫خانه کتاب‭‬‏‫، ۱۳۸۶‏-‬‬ ۱۳۸۸.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲ج.‬: مصور، نقشه، نمودار.
‏شابک : ‏‫دوره‬‬‏‫ ‏‫: ‭‬۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۳-۷۸-۱‬‬ ؛ ‏‫ج.۱‬‬‏‫ ‏‫: ۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۳-۷۶-۷‭‬‬‬ ؛ ‏‫۶۵۰۰۰ ریال‬‏‫ : ‏‫ج.۲‬‬‬‏‫ ‏‫‬‭۹۷۸-۹۶۴-۸۵۳۳-۷۷-۴ :‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ج.۲ (چاپ اول: ۱۳۸۸).
‏یادداشت : واژه‌نامه.
‏یادداشت : کتابنامه.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ‏‫قرارداد روس و انگلیس، ۱۹۰۷م.‬
‏موضوع : ایران — تاریخ — قاجاریان، ۱۱۹۳ – ۱۳۴۴ق. — اسناد و مدارک
‏موضوع : ایران — روابط خارجی — اروپا — اسناد و مدارک
‏موضوع : اروپا– روابط خارجی — ایران — مآخذ
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ –
‏شناسه افزوده : اسماعیلی ، حبیب‌الله، ۱۳۴۴ –
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت امور خارجه
‏شناسه افزوده : خانه کتاب
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭DSR ۱۳۲۱‮‏‫‭/ح۵ق۴ ۱۳۸۶‬
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۷۴۰۷۲
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫‎۱‎۱‎۷‎۲‎۱‎۰‎۵‬

 کتابشناسی ملی

این خبر را به اشتراک بگذارید :