چهارمین همایش مجلس در تاریخ ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ با موضوع «نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی، دوره های هفدهم و هجدهم» در ساختمان مشروطه برگزار گردید.

مجموعه مقالات برگزیده این همایش که مشتمل بر بیست و سه مقاله می شود که از بین شصت و نه مقاله رسیده به دبیرخانه همایش انتخاب گردید. و بعد از مراحل داوری و ویرایش نهایی در یک مجموعه در تیراژ ۵۰۰ نسخه توسط کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و به اهتمام علی ططری به زیور طبع آراسته گردید.

روی جلد مقالات چهارم 001

‏سرشناسه : نشست تخصصی تاریخ مجلس ( چهارمین : ۱۳۹۲ : تهران)
‏عنوان و نام پديدآور : نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های هفدهم و هجدهم (مجموعه مقالات چهارمین همایش تاریخ مجلس)
‏مشخصات نشر : تهران: ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد‏‫،۱۳۹۴.‭‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۶۱ ص.‬: جدول
‏شابک : ۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۳۴-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۵۹۲۰۲

این خبر را به اشتراک بگذارید :