اسناد کتاب حاضر به لحاظ تاریخی ااز سال ۱۲۸۸ خورشیدی تا ۱۳۰۴ خورشیدی را در بر می‌گیرند که شامل دوره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم مجلس شورای ملی است. از مهمترین اسنادی که در این مجموعه به چشم می‌خورد، می‌توان به صورتجلسه انتخابات، چگونگی برگزاری انتخابات در مناطق مختلف کشور، میزان آراء شرکت‌کنندگان در انتخابات، اسامی کاندیدها و نامزدهای انتخابات، اسامی کسب‌کنندگان آراء و… اشاره شده است.

انتخابات 001

سرشناسه : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏عنوان و نام پديدآور : ‏‫فهرست اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی: اسناد انتخابات مجلس شورای ملی ادوار دوم تا پنجم (۱۲۸۸-۱۳۰۴ ش)/ به کوشش علی ططری، زهرا غلامحسین‌پور.
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ‏‫۱۳۹۰‬-
‏مشخصات ظاهری : ‏‫ج.‬: نمونه.
‏فروست : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی؛ ۲۳۷.
‏شابک : ‏‫‬۱۳۰۰۰۰ ریال: ج.۱: ‏‫‭‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۰۰۷-۵
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد — فهرست‌ها
‏موضوع : اسناد ملی– ایران — فهرست‌ها
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : غلامحسین‌پور، زهرا، ‏‫‬‏۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏رده بندی کنگره : ‏‫Z۶۶۲۱‭‬ ‭/م۸‏‫‬‮‭ف۸۳ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‮‭۰۱۱/۳۱
‏شماره کتابشناسی ملی : ‎۲‎۲‎۴‎۸‎۷‎۵‎۰

کتابشناسی ملی

این خبر را به اشتراک بگذارید :