مقاله دکتر علی ططری با عنوان “بررسی نقش سمکو در اوضاع سیاسی و اجتماعی مکریان و ارتباط او با دول خارجی”
کتاب «بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران» شامل مجموعه مقالاتی که به کوشش دکتر حسین احمدی گردآوری و از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شده به چاپ دوم رسید. به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، پس از مدتی از اشغال ایران از سوی قدرت های بزرگ…

کتاب «بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران» شامل مجموعه مقالاتی که به کوشش دکتر حسین احمدی گردآوری و از سوی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران منتشر شده به چاپ دوم رسید.

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، پس از مدتی از اشغال ایران از سوی قدرت های بزرگ، با اشاره و کمک مستقیم شوروی ها، نشانه‌هایی از واگرایی توسط برخی نخبگان سیاسی ایران مشاهده شد. گرچه قاضی محمد با شکل‌دهی جمهوری مهاباد در طول حیات یکساله خود موفق به جذب کردهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و حتی عشایر اطراف مهاباد نشد ولی توانست با حمایت روس ها برای واگرایان کرد دولت‌سازی کند.

شناسایی صف‌بندی داخلی و مواضع سیاسی احزاب و شخصیت های طراز اول مملکتی و چگونگی برخورد آنان با حزب دموکرات کردستان و اولین موج جدایی طلبی هرچند ساخته بیگانگان سرشت غیر دموکراتیک سران حزب به ویژه قاضی محمد که بدون مشورت و استخراج رأی و نظر مردم و با کمک بیگانگان سرنوشت جدیدی برای مردم کرد رقم زد. در کتاب بررسی حوادث سیاسی مناطق کردنشین ایران (۱۳۲۰- ۱۳۳۰) به صورت تحلیلی آمده است.

در این مجموعه با مقالات متعددی از سوی آقایان مجتبی برزویی، محمد رئوف توکلی، حسن حیدری، عبدالحمید چرت سجادی، حسین شاه ولی، علی ططری، اردشیر کشاورز و سالار سیف الدینی مسئله فوق مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مقاله ای درباره علل شکل‌گیری و توسعه گروهک پژاک از دکتر حسین احمدی و مقاله‌ای دیگر درباره نوروز در میان کردهای ترکیه از خانم عایشه حر در همین مجموعه آورده شده است.

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :