به همت پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران نخستین دوفصلنامه تاریخ شفاهی منتشر شد.

نشریه علمی تخصصی، سال اول، شماره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۴

این نشریه با هدف کمک به ارتقا و تعلق سطح دانش در زمینه تاریخ شفاهی و هم افزایی بین علاقمندان حوزه تاریخ شفاهی منتشر می شود.

در شماره نخست این نشریه این مطالب به چشم می خورد:

 • مقالات
  • تاریخچه تاریخ شفاهی، ربکا شارپلس، فرحناز اسماعیل بیگی (مترجم)
  • روش شناسی تحلیل مکالمه، تحلیل گفتمان و اعتباریابی در تاریخ شفاهی، فایزه توکلی
  • نقش دانشگاه ها در تاریخ شفاهی، محسن کاظمی و دکتر هوشنگ خسروبیگی
  • تاریخ شفاهی مجلس ضرورت امروز نیاز فردا، دکتر ابوالفضل حسن آبادی
 • نقد و معرفی کتاب
  • نقد و بررسی کتاب: «آیندگان و روندگان»، مرتضی رسولی پور
  • معرفی کتاب: تاریخ شفاهی نمایش در ایران، محمد محمدی نیا
  • رونمایی کتاب: «پّرسمانِ یاد؛ گفتارهایی درباب خاطره نگاری و خاطره نویسی؛ …»، فرانک جمشیدی
 • گزارش
  • میزگرد تخصصی «نقش تاریخ شفاهی در توسعه تاریخ اجتماعی»، اداره اطلاع رسانی اسناد دیداری- شنیداری
 • مصاحبه
  • اهمیت و جایگاه تاریخ (در گفتگو با دکتر رضا شعبانی)، دکتر عمادالدین فیاضی
  • در مکتب عدل: مصاحبه با دکتر یحیی عدل پدر جراحی نوین ایرانف به کوشش دکتر سهیلا صفری

 

صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

مدیر مسئول: دکتر محمدجواد مرادی نیا

سردبیر این شماره: غلامرضا عزیزی

هیئت تحریریه (به ترتیب نام خانوادگی):

فائزه توکلی، دکتر ابوالفضل حسن آبادی، مرتضی رسولی پور، دکتر علی اصغر سعیدی، دکتر علی ططری، دکتر حمید عبداللهیان، حشمت الله عزیزی، حجت الاسلام سعید فخرزاده، محسن کاظمی، علیرضا کمری، دکتر مرتضی نورایی و شفیقه نیک نفس

تاریخ شفاهی 001

 

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :