خبرخوان

آرشیو "عکس نوشته"

روزنامه باختر

روزنامه باختر

روزنامه باختر امروز بامدیریت مرحوم حسین فاطمی در امرداد سال هزار و سیصد و بیست و هشت متولد شد . شکی نیست از مهمترین روزنامه های طرفدار دکتر مصدق و البته پایگاه اصلی جبهه ملی بود . فاطمی قلمی تند داشت . بی دلیل نبود سابقه...

نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک

نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک

هر ساله رژه ای موسوم به نمایش جواهرات در شهر آنتورپ بلژیک(یکی از مراکز مهم خرید و فروش جواهرات در دنیا) برگزار می شود و گروههایی از کشورهای مختلف در آن شرکت می کنند. این بخش از رژه حضور نمادین نادر شاه افشار همراه کاروان...

ابوطالب اردکانی (یزدی)

ابوطالب اردکانی (یزدی)

ابوطالب اردکانی (یزدی) جوان بیست و دو سال ایرانی به همراه همسرش به سال هزار و سیصد و بیست و دو خورشیدی به قصد حضور در مراسم حج تمتع به عربستان عزیمت نمود ابوطالب در حین مراسم طواف به سبب کسالت مزاج دچار حالت استفراغ شد که به...

رکن الدین مختارمعروف به سرپاس مختاری

رکن الدین مختارمعروف به سرپاس مختاری

رکن الدین مختارمعروف به سرپاس مختاری که نزدیک به هشتاد و چهار سال(تولدهزارو دویست و شصت و شش_ مرگ هزار و سیصد و پنجاه) در این دنیا حیات داشت یکی از چهره های سرکوبگر دوره رضاشاه بود در موسیقی به درجات عالی رسیده بود و البته...

تشکیل حزب ایران جوان توسط علی اکبر سیاسی

تشکیل حزب ایران جوان توسط علی اکبر سیاسی

علی اکبر سیاسی (متولد هزار و دویست و هفتاد و چهار متوفی هزار و سیصد و شصت و نه) . او که در دهه نخست دوره پهلوی دوم مناصبی همچون وزارت امورخارجه و فرهنگ را تجربه کرد ، بعدها به ریاست دانشگاه تهران منصوب شد . در سال های نخست...

بحث پرداخت خسارات جنگ جهانی اول و دوم به ایران

بحث پرداخت خسارات جنگ جهانی اول و دوم به ایران

بحث پرداخت خسارات جنگ جهانی اول و دوم به ایران از موضوعاتی است که هراز چند گاهی به مانند زخمی کهنه ای سرباز می کند. در مجامع علمی و تاریخی مطرح و به رسانه ها نیز تعمیم می یابد حقوق دان های صاحب نام کشور هم وارد عمل شده و...

تاریخ نگاری جنگ جهانی اول در ایران

تاریخ نگاری جنگ جهانی اول در ایران

این عکس که به تازگی از آرشیو موزه سلطنتی بریتانیا بازیابی شده را می توان به تنهایی منشا و گواه بخش دیگری از تاریخ نانوشته کشورمان مصادف با جنگ جهانی اول دانست صحنه هایی دردناک از جنگی خونین و نابودگر و مردمی بی دفاع و بی...

تصویری از عکاس هلندی از مردم ایران

تصویری از عکاس هلندی از مردم ایران

دهه چهل خورشیدی برای مردم ایران دوره ای متفاوت با دوره قبل و بعد از خود بود . مسایل سیاسی که به جای خود و لاینحل باقی مانده بود اما در عرصه اجتماعی و اقتصادی تحولات فراوانی اتفاق افتاد که هنوز مورخان و پژوهشگران نتوانسته...

بازدید ملکه یولیانا و خانوادۀ سلطنتی هلند از ایران

بازدید ملکه یولیانا و خانوادۀ سلطنتی هلند از ایران

بازدید ملکه یولیانا و خانوادۀ سلطنتی هلند از ایران در دسامبر سال هزار و نهصد و شصت و سه که مصادف با آذر ماه سال هزار و سیصد و چهل و دو است از رخدادهای کمتر مورد توجه بوده است که مجموعه ای از تصاویر این واقعه در آرشیو عکس...

تصویر مهندسین امريكايي و انگليسي و روسي سوار بر لكوموتيو اشغال شده ايراني

تصویر مهندسین امريكايي و انگليسي و روسي سوار بر لكوموتيو اشغال شده ايراني

جنگ جهاني اول و دوم براي ملت ايران أوج مصيبت و بدبختي بود قحطي و مرگ و مير انسان هاي بي گناه در أقصي نقاط كشوردر اثر بيماري هاي واگيردار و كمبود آذوقه صحنه اي وحشت بار از زندگي به نمايش گذاشت اشغال ايران توسط قواي متفقين...

  • صفحه ی 1 از 2
  • 1
  • 2
  • <