خبرخوان

آرشیو "اینفوگرافی ها"

اینفوگرافی زنان در پارلمان

اینفوگرافی زنان در پارلمان

اینفوگرافی زنان در پارلمان با افتتاح مجلس دهم شورای اسلامی، سابقه حضور بانوان ایرانی در مجالس شورا به چهارده دوره رسید. ده دوره بعد از انقلاب سال 1357 و چهار دوره قبل از انقلاب یعنی مشخصاً از دوره بیست و یکم به سال 1342...

اینفوگرافی آثار و تألیفات دکتر علی ططری

اینفوگرافی آثار و تألیفات دکتر علی ططری

اینفوگرافی آثار و تألیفات دکتر علی ططری ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه...

اینفوگرافی سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ططری

اینفوگرافی سوابق علمی و اجرایی دکتر علی ططری

    ارزش یک تصویر بیش از هزار کلمه...