کتاب با جذابیت‌های دنیای مجازی حذف نمی شود

کتاب با جذابیت‌های دنیای مجازی حذف نمی شود

ضرورت کمک به دسترسی عموم مردم به تازه‌های نشر از طریق راه‌هایی همچون تجهیز کتابخانه‌های عمومی، بهره‌مندی اهالی کتاب، بویژه ناشران از ظرفیت فضای مجازی برای برقراری تعامل با نسل جوان، برخی از گفته‌ها و البته...