بحث پزشک خانواده پس از جنگ جهانی دوم و حدود سال های ۱۳۲۵تا۱۳۳۰خورشیدی در کشورهای پیشرفته دنیا مطرح و اجرایی شد. در آمریکا و آلمان نزدیک به چهل سال به طول انجامید تا این سیستم سلامتی و پیشگیری همه گیر شود. در ایران از سال ۱۳۸۴ برنامه پزشک خانواده به صورت محدود در مناطق روستایی و شهرهای کوچک زیر بیست هزار خانوار توسط دولت به اجرا در آمد. اما نکته جالب اینجاست که براساس سند نویافته که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد،بخش خصوصی بهداشت و درمان همسو با توسعه کشور در حوزه های صنعت و بازرگانی در دهه چهل خورشیدی سعی داشته با ابتکار عمل در زمینه های درمانی از بخش دولتی سبقت بگیرد. شرکت خصوصی “سهامی تامین بهداشت” در آستانه عید نوروز یکی از سال های دهه چهل با دریافت سالیانه پنجاه تومان و انجام ‌معاینات اولیه و تشکیل پرونده برای خانواده های پایتخت نشین در زمره نخستین موسسات خصوصی حوزه بهداشت و درمان می باشد که بحث پزشک خانواده را مطرح می نماید. این سند قدمت پزشک خانواده در ایران را حداقل به چهار دهه قبل می رساند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :