جنگ جهاني اول و دوم براي ملت ايران أوج مصيبت و بدبختي بود قحطي و مرگ و مير انسان هاي بي گناه در أقصي نقاط كشوردر اثر بيماري هاي واگيردار و كمبود آذوقه صحنه اي وحشت بار از زندگي به نمايش گذاشت اشغال ايران توسط قواي متفقين و تاراج منابع و ثروت كشور از سوي ديگر لطمات روحي و رواني جبران ناپذيري براي مردم ايران به ارمغان آورد . تصوير پيوست كه به تاريخ اسفند سال هزار و سيصد وبيست و يك در ايران و در مسير راه آهن سراسري گرفته شده حضور سه مهندس امريكايي و انگليسي و روسي را در لكوموتيو اشغال شده ایراني به تصوير مي كشد اين عكس كه اصل آن در كتابخانه كنگره امريكا نگهداري مي شود علاوه بر اينكه روايت گر يكي از مصائب ملت ايران در قرن معاصر است پيام هاي زيادي دارد.

این خبر را به اشتراک بگذارید :