مجموعه مقالات هفتمین و هشتمین همایش تاریخ شفاهی

سرشناسه : همایش تاریخ شفاهی ایران‏‫ ( هفتمین : ۱۳۹۰ : تهران)
‏عنوان و نام پديدآور : مجموعه مقالات هفتمین و هشتمین همایش تاریخ شفاهی/ به کوشش علی ططری.
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ۱۳۹۶.
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۲۷۰ ص.‬: جدول٬ نمودار(رنگی).
‏شابک : ‏‫۱۵۰۰۰۰ ریال‬:‏‫ ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۷۶-۵‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏یادداشت : کتابنامه.
‏موضوع : تاریخ شفاهی– ایران– کنگره‌ها
‏موضوع : Oral history– Iran– Congresses
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : همایش تاریخ شفاهی ایران‏‫ ( هشتمین : ۱۳۹۲ : اصفهان)
‏شناسه افزوده : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‮‭DSR۱۵۷۱‏‫‬‮‭/ه‍۸ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۹۵۵/۰۸۴
‏شماره کتابشناسی ملی : ۴۹۶۷۷۱۷

این خبر را به اشتراک بگذارید :