دکتر علی ططری، مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی از انتشار چهارمین جلد «فهرست اسناد انتخابات مجلس شورای ملی» خبر داد.

علی ططری به خبرنگار مهر گفت: من از سال ۱۳۸۸ به همراه یکی از همکارانم یعنی خانم زهرا غلامحسین‌پور تصمیم گرفتیم تا کلیه اسناد مجلس شورای ملی موجود در کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی را شناسایی، بازیابی و فهرست کنیم. به همین منظور کار بر روی اسناد را از دوره دوم مجلس شورای ملی آغاز کردیم. در دوره اول که مجلس به توپ بسته شد و هیچ سندی از آن موجود نیست.

وی افزود: کلیه اسناد را تا دوره ۱۷ کار کردیم که در سه جلد با عنوان «اسناد انتخابات مجلس شورای ملی» منتشر شد.  جلد چهارم و آخر این مجموعه به فهرست اسناد و اعتبارنامه نمایندگان از دوره‌های ۱۸ تا ۲۴ مجلس شورای ملی اختصاص دارد که به زودی از سوی انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر می‌شود.

ططری اضافه کرد: این مجموعه چهار جلدی برای پژوهشگران دموکراسی، تاریخ و علوم سیاسی بسیار مفید و با اهمیت است. به هر حال در هر کشوری انتخابات یکی از اصول اساسی دموکراسی است و میزان و معیار سلامت انتخابات و عدم دخالت حکومت در انتخابات که یکی از معیارهای سلامت است، اصلی بسیار مهم به شمار می‌رود.

مدیر مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، مجموعه چهار جلدی «اسناد انتخابات مجلس شورای ملی» را برای بررسی سلامت انتخابات‌ها تا دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بسیار مهم خواند و گفت: این کتاب شامل تمامی اسناد ۲۴ دوره انتخابات در تاریخ قانون گذاری پیش از انقلاب است. پژوهشگران تاریخ و علوم سیاسی می‌توانند برای بررسی معیارهای دموکراسی در آن دوران به این مجموعه مراجعه کرده و در پژوهش‌های خود از آن بهره ببرند.

علی ططری دارای مدرک دکترای تاریخ است و هم‌اکنون ضمن تدریس در دانشگاه‌های مدیریت مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی را بر عهده دارد.

«نظام اداری – مالی و نهادینه شدن نخستین مجلس شورای ملی»، «اتاق تجارت تهران: نگاهی گذرا به یکصد و سی و سه سال تاریخچه تاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران»، «نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست و یکم و بیست و دوم)‏»، «تحولات غرب آذربایجان به روایت اسناد مجلس شورای ملی دوره‌های سوم تا پنجم»، «آخوند خراسانی به روایت اسناد»،  «قرارداد ۱۹۰۷ به روایت اسناد وزارت‌ امور خارجه ایران»، «اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان» و « فهرست اسناد کمیسیونهای مجلس شورای ملی» از جمله کتاب‌های منتشر شده دکتر علی ططری است.

این خبر را به اشتراک بگذارید :