این کتاب دربردارنده مهمترین اسناد انتخابات از دوره اول تا دوره بیست و چهارم در کرمانشاهان است که در انتخاب آنها کوشیده شده­ است تا کمتر سندی از گردونه چاپ حذف شود. همچنین اسناد، به ترتیب زمان نگارش و از نزدیک­ترین تاریخ ثبت شده بر روی آنها تنظیم و به طور متوالی درج گردیده­است. عنوان­بندی هر سند نیز با توجه به محتوای آن می­باشد.

اسناد انتخابات از جهاتی دارای اهمیت فراوانی است که اطلاعاتی در زمینه­ های پایگاه طبقاتی منتخبان، میزان آرای آنان و تاریخ برگزاری انتخابات، شرایط سیاسی و اوضاع دموکراسی در ایران روشن می­ سازد.

002

‏سرشناسه : ک‍ش‍اورز، اردش‍ی‍ر ، ‏‫۱۳۲۳ -‏‬، گردآورنده
‏عنوان و نام پديدآور : اسناد انتخابات مجلس شورای ملی کرمانشاهان: (در بیست و چهار دوره مجلس شورای ملی)/ به کوشش اردشیر کشاورز – علی ططری.
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ‏۱۳۹۰.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫[۸۴۷]ص.‬: جدول، عکس، نمونه.
‏فروست : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫؛ ‏‫۳۰۸‬‬. اسناد بهارستان‏‫؛ ۱۸.‬
‏شابک : ‏‫۲۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫: ‏‫‬‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۰۹۳-۸‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏یادداشت : نمایه.
‏موضوع : ایران. مجلس شورای ملی — انتخابات — تاریخ — اسناد و مدارک
‏موضوع : انتخابات — ایران — ‏‫کرمانشاهان
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : کتابخانه ٬موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭JQ۱۷۸۷/۵‏‫‭/ک۵‮الف‬۵ ۱۳۹۰
‏رده بندی دیویی : ‏‫‬‭۳۲۸/۵۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ۲۶۶۷۴۴۱

این خبر را به اشتراک بگذارید :