سومین همایش تخصصی تاریخ:

با محوریت مجالس دوره ۱۳ تا ۱۶ که از مقاطع مهم تاریخ مشروطه و مجلس است، اردیبهشت ماه سال گذشته برگزار شد. برای این دوره ۸۵ عنوان مقاله به دبیرخانه ارسال شد که در گام نخست ۴۰ مقاله رد شدند و بقیه مقالات مورد داوری‌های مجدد قرار گرفتند.  در نهایت ۲۶ مقاله برگزیده در این کتاب منتشر شدند.

مقالات 3 001

سرشناسه : نشست تخصصی تاریخ مجلس(سومین: ۱۳۹۱ : تهران)
‏عنوان و نام پديدآور : نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم): (مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس)/ به اهتمام علی ططری.
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫، ۱۳۹۲.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۱۶ ص.‬‬
‏فروست : کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫؛ شماره انتشار ۳۹۱.‬
‏شابک : ‏‫۳۵۰۰۰۰ ریال‬‏‫‏ : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۱۷۲-۰‬‬‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فاپا
‏يادداشت : ‏‫ص.ع. به انگلیسی: Ali Tatari. A look at the structur and performance of the national consultative assembly ‪…‬
‏یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
‏عنوان دیگر : مجموعه مقالات سومین نشست تخصصی تاریخ مجلس.
‏موضوع : ایران. مجلس شورای ملی — تاریخ — کنگره‌ها
‏شناسه افزوده : ططری، علی، ۱۳۵۷ -، گردآورنده
‏شناسه افزوده : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏رده بندی کنگره : ‏‫‭‭DSR۱۴۲۵‏‫‭/ن۵ ۱۳۹۱
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭۹۵۵/۰۷۵
‏شماره کتابشناسی ملی : ‏‫ ۳۱۷۶۳۸۸‬‬

  کتابشناسی ملی

این خبر را به اشتراک بگذارید :