خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "علی ططری"

جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس

جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 54 - سال چهاردهم - زمستان 1389 علی ططری، مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، محقق، مؤلف و مدرس دانشگاه، در 1357خ، در کرمانشاه متولد شده است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را با معدلی عالی، در رشتۀ تاریخ،...

نگاهی اجمالی به تاریخ نگاری ایثار و شهادت

نگاهی اجمالی به تاریخ نگاری ایثار و شهادت

جنگ از مهم ترین اتفاقاتی است که نه تنها به لحاظ سیاسی، بلکه از نظر اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی، زندگی بشر را تحت تأثیر قرا می دهد. بدین ترتیب، در پژوهش های تاریخی، تاریخ نگاری جنگ و به طور اخص، تاریخ نگاری جنگ در ایران،...

فرقه دموکرات شعبه ای از حکومت شوروی بود

فرقه دموکرات شعبه ای از حکومت شوروی بود

علی ططری، مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با «همشهری ماه» مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معتقد است که هر چه اسناد تاریخی منتشر شده و در اختیار پژوهشگران قرار بگیرد به نحوی تولید علم می شود و بازخوردش برای...

یک کتاب، یک گزارش: بازخوانی جنگ های منطقه ای در دوران قاجار

یک کتاب، یک گزارش: بازخوانی جنگ های منطقه ای در دوران قاجار

ناقد: ططری،علی؛ سخنور،حسین؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » مهر 1386 - شماره 113 (10 صفحه - از 26 تا 35) جنگ انگلیس و عثمانی در بین­ النهرین و عواقب آن در ایران، عباس میرزا فرمانفرماییان، به کوشش: دکتر منصوره اتحادیه و...

میزگرد رسمی: بررسی جراید فارسی هند

میزگرد رسمی: بررسی جراید فارسی هند

مصاحبه شونده: گلبن،محمد؛ کوهستانی نژاد،مسعود؛ معادیخواه،عبدالمجید؛ خطیبی نژاد،محمد رضا؛ شکوری،ابوالفضل؛ ططری،علی؛ احمدی،طاهر؛ گرانپایه،مسعود؛ نیک بخت؛ مولائی؛ مجله: یاد » بهار و تابستان 1388 - شماره 91 و 92 (36...

نقد و نظری بر شخصیت و آثار محمد حسن اعتماد­السلطنه

نقد و نظری بر شخصیت و آثار محمد حسن اعتماد­السلطنه

  ناقد: ططری،علی؛ مجله: پیام بهارستان » تیر 1384 - شماره 49 (8 صفحه - از 6 تا 13) درآمد: ایرانِ عصر قاجار به دلیل مواجهه با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از مهم­ ترین و جالب­ ترین ادوار تاریخی ایران به شمار می­ آید....

کردستان در آغاز سده چهاردهم (عملیات اورامان پاییز و زمستان ۱۳۱۰ شمسی)

کردستان در آغاز سده چهاردهم (عملیات اورامان پاییز و زمستان ۱۳۱۰ شمسی)

ناقد: ططری،علی؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » شهریور 1387 - شماره 124 (6 صفحه - از 46 تا 51) کردستان در آغاز سده چهاردهم، عملیات اورامان، پاییز و زمستان 1310 شمسی (نایب سرهنگ حاجعلی رزم­ آرا)؛ به کوشش کامبیز رزم­ آرا و...

خانه های تاریخ: معرفی مرکز اسناد دیجیتالی مجمع ذخائر اسلامی

خانه های تاریخ: معرفی مرکز اسناد دیجیتالی مجمع ذخائر اسلامی

  معرف: ططری،علی؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » شهریور 1386 - شماره 112 (6 صفحه - از 90 تا 95) مرکز اسناد دیجیتالی مجمع ذخائر اسلامی، در سال 1383 تأسیس و راه­ اندازی شد. این مرکز نوپا، در آغاز به جهت احساس نیاز در کنار...

مصاحبه با سایت تاریخ شفاهی ایران

مصاحبه با سایت تاریخ شفاهی ایران

دکتر علی ططری از نتایج برگزاری نشست‌های تخصصی تاریخ شفاهی گفت: تعمیم تاریخ شفاهی به عنوان روش علمی به گزارش سایت تاریخ شفاهی ایران، دکتر علی ططری، مدیر مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی، عضو انجمن تاریخ شفاهی...

پرتوهای تلاش: تاریخ شفاهی، روش ها و موانع

پرتوهای تلاش: تاریخ شفاهی، روش ها و موانع

ناقد: ططری،علی؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اسفند 1386 - شماره 118 (4 صفحه - از 50 تا 53) تاریخ شفاهی در ایران، ابوالفضل حسن آبادی، سازمان کتابخانه ­ها، موزه­ ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، 1385، چ اول، 200...