پنجمین همایش تاریخ مجلس با موضوع «نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی دوره های نوزدهم و بیستم» در روز سی ام اردیبهشت ۱۳۹۳ در ساختمان مشورطه برگزار گردید. از مجموعه هشتاد و پنج اصل مقاله رسیده به دبیرخانه همایش سی و یک مقاله توسط کمیته علمی همایش برای انتشار در مجموعه مقالات مناسب تشخیص داده شد که این مقالات به اهتمام علی ططری در مجموعه مقالات پنجمین همایش تاریخ مجلس در تیراژ ۵۰۰ نسخه در ششصد و چهل صفحه به توسط اداره انتشارات کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به زیور طبع آراسته گردید.

روی جلد مقالات پنجم 001

سرشناسه : ططری، علی، ۱۳۵۷ –
‏عنوان و نام پديدآور : نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی (دوره های نوزدهم و بیستم) (مجموعه مقالات پنجمین نشست تخصصی تاریخ مجلس)
‏مشخصات نشر : تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی‏‫،۱۳۹۴.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۶۳۹ ص.‬
‏شابک : ‏‫‭۹۷۸-۶۰۰-۲۲۰-۲۳۵-۲‬‭‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپای مختصر
‏يادداشت : فهرستنويسی كامل اين اثر در نشانی: http://opac.nlai.ir قابل دسترسی است
‏شناسه افزوده : ایران. مجلس شورای اسلامی. کتابخانه، موزه و مرکز اسناد
‏شماره کتابشناسی ملی : ۳۸۵۹۲۰۳

 

 

 

 

 

 

 

کتابشناسی ملی

این خبر را به اشتراک بگذارید :