علی ططری، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی از رونمایی شش عنوان کتاب تاریخی در ششمین همایش تخصصی تاریخ مجلس خبر داد و گفت: ۱۴۰ مقاله‌ به دبیرخانه همایش رسیده که ۵۲ مقاله به صورت قطعی پذیرفته شده است.

دکتر علی ططری، مدیر مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی و دبیر علمی ششمین همایش تخصصی تاریخ مجلس، به خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفت: این همایش دوم دی‌ماه با حضور دکتر علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در دو قسمت تخصصی و با ارائه ۶ تا ۸ مقاله در ساختمان مشروطه برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به کتاب‌هایی که در ششمین همایش تخصصی تاریخ مجلس رونمایی خواهد شد، اظهار کرد: در این همایش از شش کتاب «اسرار و مکاتبات انجمن ایالتی آذربایجان»،‌ «مجموعه مقالات همایش چهارم تاریخ مجلس»،‌ «مجموعه مقالات همایش پنجم تاریخ مجلس»، «اسناد مجلس بیست و یکم شورای ملی»، «فهرست اسناد انتخابات مجالس دوره چهاردهم تا هفدهم» و چاپ عکسی نسخه «التفهیم» رونمایی می‌شود.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: کتاب «فهرست اسناد انتخابات مجالس دوره چهاردهم تا هفدهم» به اسناد ادوار مهمی از تاریخ مجلس اشاره می‌کند که برای نخستین بار منتشر شده است. از طرفی این دوره از مقاطع مهم پارلمانی در تاریخ معاصر ایران است، زیرا مجلس چهاردهم بعد از رفتن رضاشاه شکل می‌گیرد و پس از آن ادوار بعدی به تشکیل دولت ملی و مباحث نفت اختصاص دارد. دوره‌ای که در واقع سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ را دربرمی‌گیرد.

ططری افزود: ادوار مجلس چهاردهم تا هفدهم به دلیل فضای باز سیاسی که در آن پس از رفتن پهلوی نخست ایجاد می‌شود، دارای اهمیت خاصی است، ضمن این که در این ادوار انتخابات آن با کمترین میزان تخلف و تقلب مواجه شده است. با این همه ادوار چهاردهم تا هفدهم یکی از مقاطع پرحادثه تاریخ معاصر را شامل می‌شود.

وی درباره سایر کتاب‌هایی که در ششمین همایش تاریخ مجلس رونمایی خواهد شد، عنوان کرد: کتاب «التفهیم» تالیف ابوریحان بیرونی، چاپ عکسی (فاکسمیله) آن از سوی انتشارات کتابخانه انجام شده که این اثر حاوی سه مقدمه عربی، فرانسه و انگلیسی است.

این دبیر علمی ششمین همایش تاریخ مجلس اظهار کرد: کتاب چکیده مقاله‌های این همایش، با نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی در دوره بیست و یک و بیست و دوم دربرگیرنده ۳۰۰ چکیده مقاله است. تا کنون دبیرخانه همایش ۱۴۰ اصل مقاله را دریافت کرده و این مقاله‌ها تا کنون دو بار از سوی کمیته علمی داوری شده است.

ططری درباره وضعیت مقاله‌های ششمین همایش تاریخ مجلس گفت: از ۱۴۰ مقاله‌ای که به دبیرخانه همایش رسیده، ۲۵ مقاله رد شده و ۱۱۴ مقاله برای اصلاح فرستاده شده است. با این حال می‌توان گفت ۵۲ مقاله به صورت قطعی پذیرفته شده است.

وی بیان کرد: نگاهی به آمار و ارقام تعداد چکیده مقاله‌ها و اصل آن نشان‌دهنده این است که بار علمی و کیفی همایش ششم از سایر همایش‌های تاریخ مجلس پربارتر بوده و به همین نسبت استقبال از آن بالاتر بوده است.

ششمین همایش تخصصی تاریخ مجلس با نگاهی به ساختار و کارکرد مجلس شورای ملی در دوره بیست و یک و بیست و دوم در حالی برگزار می‌شود که از تاریخ تقویمی آن هفت ماه می‌گذرد و در این مدت، دو بار کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی با تغییر مدیریت مواجه شده است.

 

tele-nt

این خبر را به اشتراک بگذارید :