خبرخوان

آرشیو "مقاله"

شمیم بهارستان (۲)

شمیم بهارستان (۲)

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: بخارا » شهریور 1390 - شماره 82 (24 صفحه - از 544 تا...

شمیم بهارستان (۳)

شمیم بهارستان (۳)

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: بخارا » مهر - آبان 1390 - شماره 83 (31 صفحه - از 377 تا...

گفت و گویی با فضل الله نعمتی (ریاست بایگانی مجلس سنا)

گفت و گویی با فضل الله نعمتی (ریاست بایگانی مجلس سنا)

مصاحبه شونده: نعمتی،فضل الله؛ مصاحبه کننده: میرپور کلایه،محبوبه؛ ططری،علی؛ مجله: اسناد بهارستان » پاییز 1390 - شماره 3 (16 صفحه - از 379 تا...

شمیم بهارستان (۴)

شمیم بهارستان (۴)

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: بخارا » آذر - دی 1390 - شماره 84 (21 صفحه - از 460 تا...

اسناد و تصاویری نویافته از صدرالاسلام و مدیرالاسلام بروجردی (نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی)

اسناد و تصاویری نویافته از صدرالاسلام و مدیرالاسلام بروجردی (نمایندگان دوره اول مجلس شورای ملی)

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: اسناد بهارستان » زمستان 1390 - شماره 4 (10 صفحه - از 235 تا 244) درآمد بی گمان، مجلس نخستِ شورای ملّی، مهم ترین دورۀ قانون گذاری در ایران است. از این دوره، اسناد فراوانی در دست نیست؛ آن چنان که ارشیو...

قرارداد ۱۹۰۷ میلادی استثمار یا استقلال

قرارداد ۱۹۰۷ میلادی استثمار یا استقلال

نویسنده: ططری،علی؛  مجله: تاریخ روابط خارجی » زمستان 1390 - شماره 49 ‏ (26 صفحه - از 111 تا...

تحلیل وضعیت حقوق و مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی

تحلیل وضعیت حقوق و مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی

نویسنده: یزدانی،سهراب؛ ططری،علی؛  مجله: گنجینه اسناد » زمستان 1390 - شماره 84 ‏ (22 صفحه - از 74 تا 95) چکیده هدف: هدف از انجام تحقیق حاضر تحلیل مقرری نمایندگان و کارکنان نخستین مجلس شورای ملی ایران است. روش/ رویکرد...

شمیم بهارستان (۵)

شمیم بهارستان (۵)

نویسنده: ططری،علی؛  مجله: بخارا » بهمن - اسفند 1390 - شماره 85 (28 صفحه - از 606 تا...

اداره مالی و بودجه مجلس اول شورای ملی

اداره مالی و بودجه مجلس اول شورای ملی

نویسنده: یزدانی،سهراب؛ ططری،علی؛ مجله: پژوهشهای علوم تاریخی » پاییز و زمستان 1391 - شماره 6 ‏ (22 صفحه - از 19 تا 40) چکیده با برپایی نخستین مجلس سورای ملی و ورود منتخبان ملت به عرصۀ قانون گذاری کشور، مجلسیان پیش از توجه...

  • صفحه ی 3 از 3
  • >
  • 1
  • 2
  • 3