خبرخوان

آرشیو "آثار و تألیفات"

پارتیان و ساسانیان، رقیبان قدرتمند

پارتیان و ساسانیان، رقیبان قدرتمند

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » شهریور و مهر 1385 - شماره 107 و 108 (3 صفحه - از 53 تا 55) مطالعات و پژوهش های نوین در موضوع ایران باستان با توجه به معدود آثار منتشر شده در این دوره، بسیار گرانسنگ است. به ویژه که...

برگی از تاریخ در آینه اسناد (هیئت اصلاح طلبان بوشهر) 

برگی از تاریخ در آینه اسناد (هیئت اصلاح طلبان بوشهر) 

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: پیام بهارستان »، شهریور 1383 - شماره 39(4 صفحه - از 2 تا 5) درآمد: مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی با دارا بودن مجموعه ای غنی و کم نظیر از اسناد دوران مشروطیت و مجلس شورای ملی با موضوعاتی...

معرفی کتاب «بحث برنر»

معرفی کتاب «بحث برنر»

نمایشگاه کتاب امسال به پایان رسید و فرصتی دست داد تا پس از هیاهو نمایشگاه به بررسی کتابهایی که امسال خریداری کردم بپردازم برخی از کتابها چاپ سال های قبل بود و تعدادی نیز اخیرالانتشار، که تصمیم گرفتم معرفی کوتاهی از این...

بررسی روابط ایران و اروپا در دوره ترکمانان آق قویونلو

بررسی روابط ایران و اروپا در دوره ترکمانان آق قویونلو

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: تاریخ روابط خارجی » بهار 1386 - شماره 30 ‏ (23 صفحه - از 18 تا 40)   چکیده روابط سیاسی ایران و اروپا در دورۀ قراقویونلوها به لشکرکشیهای فرمانروایان این سلسله به گرجستان محدود می شد. آنها به دلیل...

انعکاس تحولات سال های آغازین حکومت رضاشاه در هفته نامه حبل المتین کلکته

انعکاس تحولات سال های آغازین حکومت رضاشاه در هفته نامه حبل المتین کلکته

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: اسناد بهارستان » زمستان 1390 - شماره 4 (10 صفحه - از 235 تا 244) چکیده: هفته نامه حبل المتین به صاحب امتیازی و سرپرستی سید جلال الدین کاشانی (مؤیدالاسلام) در دوره نزدیک به چهل ساله خود (1309ـ 1272ش.)...

اسناد موقوفات اصفهان

اسناد موقوفات اصفهان

  ناقد: ططری،علی؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » اسفند 1387 - شماره 130 (2 صفحه - از 106 تا 107) گردآورنده: سیدصادق حسینی اشکوری، بازنویسی: گروه علمی مجمع ذخائر اسلامی، زیرنظر: اداره کل موقوفات و امور خیریه استان...

اتاق تجارت ثبت است بر جریده عالم دوام ما (رویکرد به مطبوعات تجاری)

اتاق تجارت ثبت است بر جریده عالم دوام ما (رویکرد به مطبوعات تجاری)

نویسنده: ططری،علی؛ مجله: نامه اتاق بازرگانی » آبان 1390 - شماره 523 (3 صفحه - از 5 تا 7) اشاره: از انتشار نخستین مجله اطاق تجارت (15 آبان 1308) هشتاد و دو سال می­ گذرد. این مجله به عنوان ارگان رسمی اتاق تجارت در دوره پهلوی...

جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس

جايگاه ارمنيان در تاريخ نگاري مشروطيت و مجلس

فصلنامه فرهنگی پیمان - شماره 54 - سال چهاردهم - زمستان 1389 علی ططری، مدیر مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، محقق، مؤلف و مدرس دانشگاه، در 1357خ، در کرمانشاه متولد شده است. وی مدرک کارشناسی ارشد خود را با معدلی عالی، در رشتۀ تاریخ،...

نگاهی اجمالی به تاریخ نگاری ایثار و شهادت

نگاهی اجمالی به تاریخ نگاری ایثار و شهادت

جنگ از مهم ترین اتفاقاتی است که نه تنها به لحاظ سیاسی، بلکه از نظر اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی، زندگی بشر را تحت تأثیر قرا می دهد. بدین ترتیب، در پژوهش های تاریخی، تاریخ نگاری جنگ و به طور اخص، تاریخ نگاری جنگ در ایران،...

یک کتاب، یک گزارش: بازخوانی جنگ های منطقه ای در دوران قاجار

یک کتاب، یک گزارش: بازخوانی جنگ های منطقه ای در دوران قاجار

ناقد: ططری،علی؛ سخنور،حسین؛ مجله: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » مهر 1386 - شماره 113 (10 صفحه - از 26 تا 35) جنگ انگلیس و عثمانی در بین­ النهرین و عواقب آن در ایران، عباس میرزا فرمانفرماییان، به کوشش: دکتر منصوره اتحادیه و...